JVB Company

Generalni direktor:
     Vitomir Jovišić

Direkcija

Slobodana Jovanovića 19
11000 Beograd
Srbija
Telefon
+381 11 275 8167
Telefaks +381 11 311 4546


Kancelarija

Bulevar umetnosti 27/I
11070 Beograd
Srbija
Telefon
+381 11 311 3688
Telefon
+381 63 304 557
Telefaks +381 11 311 4546

E-mail:
Kako nas pronaći?


JVB Injectin® je zaštićeni proizvod JVB Company