Razvoj JVB Injectin-a®

Strah i bol, psihološka odbojnost prema igli, oštećenje podkožnog tkiva, pojava hematoma, komplikacije i mnoge neugodnosti koje se javljaju prilikom davanja leka u subkutanoj injekcionoj terapiji, naročito kod insulin zavisnih dijabetičara, inspirisala je mnoge kompanije kako da olakšaju subkutanu injekcionu terapiju. Tako su u svetu nastala različita pomagala, aparati za subkutano davanje leka.


Na osnovu dugogodišnjih ispitivanja, kompanija JVB proizvela je novi aparat za subkutano i intrakavernozno davanje leka JVB Injectin®. Aparat se može koristiti isključivo sa špricevima za jednokratnu upotrebu. Novi aparat bitno se razlikuje od postojećih aparata. Ima sasvim novi pristup u načinu davanja leka u podkožno tkivo. Dizajniran je tako da korisnike ne asocira na medicinski aparat. Ergonomičan oblik i osobine aparata pacijentima omogućavaju maksimalnu komfornost i sigurnost prilikom davanja leka. Aparat je malih dimenzija, dužine 10 cm, težine 23 g, napravljen od kvalitetnih materijala, dugotrajan, otporan na udar, hemikalije i niske temperature.JVB Injectin®JVB Injectin® je zaštićeni proizvod JVB Company