JVB Injectin®, aparat za subkutano davanje leka

Želimo da Vam predstavimo novi medicinski aparat za subkutano i intrakavernozno davanje leka, koristeći špric. To je JVB Injectin®.
JVB Injectin® bitno se razlikuje od postojećih aparata. Ima sasvim novi pristup u načinu davanja leka. Izazvao je veliko interesovanje insulin zavisnih dijabetičara, naročito dece i starijih osoba, osoba sa erektilnom disfunkcijom, i svih drugih koji u lečenju primenjuju subkutanu injekcionu terapiju.


Prednosti JVB Injectina®: JVB Injectin® napravio je veliki kvalitativni korak u lečenju mnogih bolesti, omogućavajući komfornu adaptaciju na lek u subkutanoj injekcionoj terapiji.
Popravite kvalitet svog života. Nije kasno!


JVB Injectin® je zaštićeni proizvod JVB Company