JVB Injectin®
Medicinski aparat
za subkutano davanje leka:
insulin, hormon rasta, heparin, prostaglandin...

Prednosti pri subkutanom davanju leka:
 • bezbolno
 • skrivena igla
 • precizno podešavanje dubine uboda igle
 • maksimalna sigurnost
 • veoma pouzdan
 • lako rukovanje
 • povećava motivaciju za prihvatanje injekcione terapije
Izuzetno pogodan:
 • za decu i odrasle koji koriste mešavine lekova u subkutanoj injekcionoj terapiji
 • za dijabetičare koji sa oralne terapije prelaze na subkutanu injekcionu terapiju
 • za starije osobe, koje zbog smetnji u vidu ili funkcionisanju prstiju šaka, kao i zbog drugih poremećaja, upotrebom postojećih aparata, ne mogu sigurno i komforno sami sebi da aplikuju lek
 • za osobe sa erektilnom disfunkcijom
 • za davanje vakcina
Popravite kvalitet svog života. Nije kasno!JVB Injectin® je zaštićeni proizvod JVB Company