Uputstvo za upotrebu aparata

Za pregled PDF dokumenata potreban vam je Adobe Reader® 5+.
Ukoliko nemate instaliran ovaj program možete ga naći na sledećoj adresi:JVB Injectin® je zaštićeni proizvod JVB Company